Gevangenis te Gent

                   HomeOrganisatie BezoekGevangenisarbeidContact

Contact met gedetineerden

Contact met gedetineerden Hoe ons bereiken? Jobs Fotogalerie

 

Contact met gedetineerden anders dan via het bezoek

Telefoneren

Naar gedetineerden telefoneren van buiten de gevangenis is niet mogelijk.
De gedetineerden zelf kunnen dagelijks gedurende 16 minuten telefoneren naar personen uit de buitenwereld. Zij mogen enkel telefoneren naar personen voor wie ze een bezoektoelating hebben. Dit gebeurt op publieke telefoontoestellen met een code waarop belkrediet kan gekocht worden.

Briefwisseling
Elke gedetineerde heeft het recht een onbeperkt aantal brieven te sturen en te ontvangen. Alle brieven worden geopend en aan een penitentiaire controle onderworpen, behalve deze van de advocaat en van de instanties met wie de gedetineerde ten alle tijde onder gesloten omslag correspondentie mag voeren.
Naar gedetineerden mogen enkel brieven of kaarten opgestuurd worden. Geen enkel ander voorwerp (telecards, geld, postzegels, enz.) of pakket wordt via de post toegelaten.
Een e-mail of een fax versturen naar een gedetineerde is niet mogelijk

Brieven van en aan familie en vrienden
De post die de gedetineerden van hun familie en vrienden krijgen, wordt gecontroleerd om te kijken of er geen verboden voorwerpen of middelen in zitten. De post mag enkel worden gelezen als de gevangenisdirectie vreest voor de orde en veiligheid van de gevangenis. De directeur kan dan beslissen om de brief of bijgesloten voorwerpen niet aan de gedetineerde te bezorgen en in bewaring te nemen. Hij deelt dit mee aan de gedetineerde. De gedetineerde krijgt deze terug bij zijn invrijheidstelling.
De post die de gedetineerden versturen wordt in principe niet gecontroleerd. Als de directeur vermoedt dat er een gevaar is voor de orde en veiligheid, kan hij de post wel laten controleren en eventueel niet verzenden en teruggeven aan de gedetineerde.
De onderzoeksrechter kan in welbepaalde gevallen een verdachte verbieden briefwisseling te voeren met bepaalde personen.
 

Geldstortingen voor een gedetineerde:

Men kan  geld overschrijven of storten ten voordele van een gedetineerde via de postrekening van de gevangenis  met vermelding van de naam en voornaam van de gedetineerde in de mededeling:  IBAN: BE42 6792 0055 2954; BIC: PCHQBEBB

 

 
 

Disclaimer