Gevangenis te Gent

                   HomeOrganisatie BezoekGevangenisarbeidContact

Contact

Contact met gedetineerden Hoe ons bereiken? Jobs Fotogalerie
 

Geldstortingen voor een gedetineerde:

Men kan  geld overschrijven of storten ten voordele van een gedetineerde via de postrekening van de gevangenis  met vermelding van de naam en voornaam van de gedetineerde in de mededeling: 

IBAN: BE42 6792 0055 2954; BIC: PCHQBEBB

Contact met de gevangenisadministratie:

- per e-mail: infogevangenis.gent@just.fgov.be 

- schriftelijk: Nieuwewandeling 89, 9000 Gent

- telefonisch: algemeen oproepnummer  09 - 234.65.00

Er wordt geen persoonlijke informatie over gedetineerden verstrekt langs de telefoon.

Weet u bij welke specifieke dienst u moet zijn, dan kan u terecht op de volgende rechtstreekse telefoon- en faxnummers:

 

Tel

Fax

Griffie

09/234.65.80

09/234.65.89

Psychosociale dienst

09/234.66.20

09/234.66.29

Personeelssecretariaat

09/234.65.60

09/234.65.69

Boekhouding

09/234.65.70

09/234.65.79

Commissie tot Bescherming
van de Maatschappij

09/234.66.00

09/234.66.09

Bureel werkhuizen

09/234.67.80

09/234.67.89

Technische dienst

09/234.66.80

09/234.66.89

 

Disclaimer