Gevangenis te Gent

                   HomeOrganisatie BezoekGevangenisarbeidContact

Ongestoord bezoek

Gewoon bezoek

Familiaal bezoek

Kinderbezoek Ongestoord bezoek

 
Wekelijks is het mogelijk om de gedetineerde te bezoeken in een aparte bezoekruimte waarin geen direct toezicht wordt gehouden. Dit bezoek duurt 2 uur en laat meer intimiteit toe.

Deze bezoekvorm is van toepassing voor:
• de echtgeno(o)t(e), de levenspartner die deel uitmaakt van het gezin of de partner waarmee men reeds 6 maanden een duurzame relatie mee heeft (dit moet men kunnen aantonen)
• de meerderjarige bloed- of aanverwant in de rechte lijn (grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen) en de meerderjarige broers, zussen, ooms, tantes of voogd. Hierbij moet de verwantschap aangetoond worden.

De gedetineerde die reeds 3 maanden in de gevangenis verblijft, zorgt zelf voor de eerste principiële aanvraag. U, als bezoeker dient hiervoor uw toestemming op het speciaal daartoe bestemde formulier te geven. Dit formulier kan u in de inkomhal van de gevangenis verkrijgen.
Binnen de maand na de aanvraag beslist de directie, na advies van de psychosociale dienst en de penitentiair assistent, of het bezoek al dan niet toegestaan wordt.

De gedetineerde zorgt voor de reservatie van dit bezoek. 

 

Bezoekuren  ongestoord bezoek

vanaf 15/05/2015

Van maandag tot vrijdag:

Inschrijvingen eindigen om

Aanvang bezoek

Einde bezoek

Maandag    09u40 10u00 12u00
Maandag    12u45 13u00 15u00
Maandag    15u00 15u15 17u15
Dinsdag      09u40 10u00 12u00
Dinsdag      12u45 13u00 15u00
Dinsdag      15u00 15u15 17u15
Woensdag  09u40 10u00 12u00
Donderdag 09u40 10u00 12u00
Donderdag 12u45 13u00 15u00
Donderdag 15u00 15u15 17u15
Vrijdag       09u40 10u00 12u00
Vrijdag       12u45 13u00 15u00
Vrijdag       15u00 15u15 17u15
 
 
 

Disclaimer