Gevangenis te Gent

                   HomeOrganisatie BezoekGevangenisarbeidContact

Familiaal bezoek

Gewoon bezoek

Familiaal bezoek

Kinderbezoek Ongestoord bezoek
 

Gedetineerden die reeds 3 maanden in de gevangenis te Gent verblijven, kunnen verschillende familieleden samen op bezoek laten komen in de daartoe bestemde bezoekruimtes. Er worden maximum 5 personen toegelaten, maar uitzonderingen kunnen altijd aan de directie worden gevraagd.

Dit bezoek duurt 2 uren en kan ook wekelijks plaats vinden. Tijdens dit bezoek blijven de bezoekkamers open en wordt toezicht gehouden.

Deze bezoekvorm is van toepassing voor:


    - de echtgeno(o)t(e) of de levenspartner die deel uitmaakt van het gezin. (indien de partner alleen op bezoek komt, dient u gebruik te maken van het ongestoord bezoek).
    - de bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, broers, zussen, ooms, tantes, voogd. Het verwantschap moet ook hier bewezen worden.

De aanvraagprocedure verloopt zoals voor ongestoord bezoek met als enig verschil dat u, als bezoeker zelf geen aanvraagformulier dient in te vullen.

 

Bezoekuren  familiaal bezoek
vanaf 15/05/2017

Inschrijvingen eindigen om

Aanvang bezoek

Einde bezoek

Zaterdag  09u40 10u00 12u00
Zaterdag 12u40 13u00 15u00
Zondag- en feestdag 08u45 9u00 11u00
Zondag- en feestdag 13u10 13u30 15u30
Woensdag 12u45 13u00 15u00
 
 
 

Disclaimer