Gevangenis te Gent

                   HomeOrganisatie BezoekGevangenisarbeidContact

Bezoek - algemeen

Gewoon bezoek

Familiaal bezoek

Kinderbezoek Ongestoord bezoek

 

 

 

 

Wie kan er op bezoek komen?
 

Er kunnen maximaal drie personen samen op bezoek komen.

 

Bloed- en aanverwanten in de rechte lijn: de ouders, de grootouders, de kinderen, de kleinkinderen, ... Eveneens: de voogd, de echtgenoot, de wettelijk of feitelijk samenwonende partner, de broers, zusters, ooms en tantes.

Zij moeten hun verwantschap kunnen bewijzen.
 

Andere bezoekers mogen op bezoek komen na een toelating door de directie. De gedetineerde moet dit zelf aanvragen bij de directie aan de hand van de fotokopie (voor- en achterkant) van uw identiteitskaart. Deze fotokopie moet via de post aan de gedetineerde toegestuurd worden.

Als het bezoek de orde of de veiligheid in het gevaar kan brengen, kan de directie weigeren een toelating te geven.
 

Minderjarigen onder de 16 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een ouder of een meerderjarige persoon die hiervoor de toelating heeft verkregen van de ouders of de voogd. Uitzonderlijk kan de directeur een afwijking toestaan.
 

Minderjarigen van 16 en 17 jaar moeten in het bezit zijn van een toelating van een persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (toelatingsbrief + kopie van de identiteitskaart), tenzij zij bij een van hun ouders op bezoek komen of vergezeld zijn door ťťn van hen.

 

Hoe verloopt het bezoek?
 

1.  Aanmelden voor het bezoek.

Iedereen die op bezoek komt moet in het bezit zijn van een officieel identiteitsdocument (een document afgeleverd door een officiŽle instantie waaruit de identiteit van de bezoeker blijkt en waarop een foto van de bezoeker prijkt. vb. identiteitskaart, reispas, rijbewijs, studentenkaart enz.

Voor minderjarigen jonger dan 12 jaar is het niet vereist dat het identiteitsdocument een foto bevat. Het zgn. kinderpasje volstaat.
 

2.  Inschrijving bezoek.

Indien u niet toegelaten wordt tot het bezoek, kan u een schriftelijke boodschap nalaten. U vraagt hiernaar aan het loket inschrijvingen.
 

3.  Controle voor het bezoek.

Toegelaten voorwerpen:

  • kleine geldbeugel

  • papieren zakdoeken in een gesloten verpakking

  • jas

Voor baby's:

  • 1 pamper (indien nodig wordt een tweede u ter hand gesteld in de bezoekzaal)

  • 1 gevulde drinkfles (zuigfles)

  • 1 nog niet geopend potje babyvoeding, originele handelsverpakking + plastieken lepeltje

Voeding voor baby's kan opgewarmd worden in de bezoekzaal

 

Er mogen geen andere voorwerpen meegenomen worden naar de bezoekzaal. Je mag niets afgeven aan de gedetineerde.

Zelf moet u ook een penitentiaire controle te ondergaan.

Alle zakken van uw kledij moeten leeg zijn. De inhoud en alle metalen voorwerpen worden in een bakje gelegd. Wat niet wordt toegelaten kan u opbergen in een kastje.

Daarna loopt u door een metaaldetectieportiek.

Indien u signaal blijft afgeven mag u niet binnen in de gevangenis. Uw voorwerpen en jas gaan, ter controle, door het RX toestel.

Als u drager bent van een prothese of rolstoelpatiŽnt, moet u bij ieder bezoek een medisch attest te kunnen voorleggen.

 

RolstoelpatiŽnten

Als u rolstoelpatiŽnt bent of gebruik maakt van loopkrukken, dan staan er vervangende rolstoelen en loopkrukken van de inrichting tot uw beschikking.

Als rolstoelpatiŽnt zal u een aangepaste controleprocedure ondergaan.

 

Kinderwagens moet je achterlaten bij de portier, grote poort, rechts aanbellen.
 

4.     Wachtzaal.

U blijft in de wachtzaal tot een bewakingsassistent u komt halen.

De televisie wordt enkel bediend door een personeelslid.
 

5.     Bezoekzaal.

Een bewakingsassistent roept alle namen af en wijst de tafel aan waar u kunt zitten.
 

6.     Drank en versnaperingen bestellen.

a)     Bij tafelbezoek: een van de dames in de bezoekzaal komt uw bestelling opnemen aan tafel en u rekent ook bij hen af. U kunt in de kantine ook een cadeaubon twv 50 Ä kopen voor de gedetineerde.

b)     Glasbezoek: u krijgt een kantinelijst en een balpen om uw bestelling te noteren. U rekent af bij vertrek
 

7.     Einde bezoek

U wacht steeds tot een bewakingsassistent de deur voor u opent. U wordt per 6 personen doorgelaten om uw kastje leeg te maken. U geeft uw sleuteltje af samen met uw papieren badge.

Om alles vlot te laten verlopen vragen wij u dit op een rustige manier te doen.
 

Goederen

Goederen kunnen enkel mits toestemming van de directie binnen- en buiten gegeven worden.

Dit gebeurt via de portier, aan de grote poort, rechts aanbellen.

 

Disclaimer